Typ: Stickspel

Förberedelserna

Kortleken blandas och åt varje spelare delas fyra kort. Spelaren som sitter närmast till vänster om given börjar spelet och turen fortsätter klockvis.

Spelets gång

Spelaren som börjar spelet sätter från handen ett kort på bordet. Varje spelare sätter i sin tur sitt kort på bordet på det föregående kortet, om det nya kortet är starkare. Om det nya kortet är svagare, sätts det under det föregående kortet. Spelare vars kort är det översta på högen vinner sticket. Kortens rangordning är beskriven i ett eget kapitel på regelboken.

Spelare som har vunnit sticket börjar det nya varvet. På det här viset spelas alla fyra kort. Därefter delas ut nya kort och spelet fortsätter.

Spelets avslutning

Spelet upphör, när kortlekens kort tar slut. Om korten inte går jämt, lämnas resten av korten outdelade. Efter spelet räknar alla spelare antalet av sina kort. Den som har fått mest kort vinner spelet.

Man kan spela flera spel efter varannan och tävla om antingen av antalet eller av spel som man har vunnit.