Typ: Minnesspel

Förberedelserna

Kortlek blandas och delas på bordet så att sexton kort 4×4 formar en kvadrat med kortens figursidor nedåt. Spelaren som sitter närmast till vänster om given börjar spelet och turen fortsätter klockvis.

Spelets gång

I sin tur varje spelare uppvänder två kort så att figursidan är uppåt utan att flytta kort. Meningen är att finna ett par, när spelaren får två kort för sig. Då korten har två gemensamma egenskaper, de bildar ett par. Exemplar på par finns i början av regelboken. Om de två korten inte bildar ett par, spelare skall uppvända korten tillbaka figursidan nedåt.

När spelarna tillsammans tror, att de inte finns mera par på bordet, nya kort från talongen skall delas framsidan nedåt till de tomma platserna på bordet. Den spelaren som har sin tur skall fortsätta sökning av par.

Spelets avslutning

Spelet upphör, när alla kort från talongen har delats och spelarna tillsammans tror, att de inte finns mera par på bordet. De ojämna korten blir kvar på bordet och spelarna räknar antal av sina kort. Den spelare vinner som har samlat flesta kort.

Variationer

I början kan man dela på bordet något annat antal kort eller alla 64 korten. I den lätta versionen två kort som har en gemensam egenskap beräknas som ett par.