Zoker_Solo2

Alkuvalmistelut

Pakka sekoitetaan ja pelipöydälle jaetaan kuusitoista korttia kuvapuoli ylöspäin. Loppu pakka jätetään odottamaan nostopakaksi.

Pelin kulku

Pelaajan tavoitteena on nostaa pöydästä pois pareja. Jos kortit ovat kahden ominaisuuden suhteen samanlaisia kortit muodostavat parin ja pelaaja saa kortit itselleen. Mikäli kortit eivät muodosta paria, ei niitä voi nostaa. Kun pelaaja on sitä mieltä, että pelipöydältä ei löydy enempää pareja, asetetaan loput kortit poistopakkaan ja nostopakasta jaetaan pöytään uudet kuusitoista korttia.

Pelin päättyminen

Kun nostopakan kortit loppuvat sekoitetaan poistopakan kortit uudeksi nostopakaksi. Viimeisellä kierroksella pöydässä on usein alle kuusitoista korttia, koska jaossa on vain edellisten kierrosten parittomat kortit. Peli päättyy, kun kaikki kortit on jaettu pöytään ja pöydästä ei löydy enempää pareja. Parittomat kortit jäävät pöytään ja pelaaja laskee keräämiensä korttien määrän. Tavoitteena on, että kaikki kortit saisi nostettua pöydästä eli pelaaja saisi täydet 64 korttia kerätyksi.

Muunnelmia

Helpotetussa versiossa pareiksi lasketaan kortit, jotka ovat yhden ominaisuuden suhteen samanlaisia. Vaikeutetussa versiossa puolestaan vain vierusparit saa nostaa pöydästä. Esimerkkikuvia pareista löytyy ohjekirjan lopusta.