Zoker_Memo1

Alkuvalmistelut

Pakka sekoitetaan ja kortit jaetaan pelipöydälle kuvapuoli alaspäin. Jakajan vasemmalla puolella oleva pelaaja aloittaa pelin ja vuoro kiertää myötäpäivään.

Pelin kulku

Jokainen pelaaja kääntää vuorollaan kahdesta kortista kuvapuolen näkyviin tavoitteenaan löytää pari. Jos kortit ovat kahden ominaisuuden suhteen samanlaisia kortit muodostavat parin ja pelaaja saa kortit itselleen. Mikäli kortit eivät muodosta paria, kääntää pelaaja kortit takaisin paikoilleen kuvapuoli alaspäin. Tämän jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.

Pelin päättyminen

Peli päättyy, kun kaikki kortit pakasta on jaettu ja pelaajat ovat yhtä mieltä siitä, ette pöydästä löydy enempää pareja. Parittomat kortit jäävät pöytään ja pelaajat laskevat keräämiensä korttien määrän. Eniten kortteja kerännyt pelaaja voittaa pelin.

Muunnelmia

Helpotetussa versiossa pareiksi lasketaan kortit, jotka ovat yhden ominaisuuden suhteen samanlaisia. Vaikeutetussa versiossa puolestaan vain vierusparit saa nostaa pöydästä. Esimerkkikuvia pareista löytyy ohjekirjan lopusta.