Zoker_Kubo2

Alkuvalmistelut

Pelipöydän nurkkiin asetetaan siniset kortit S1, S4, XL1 ja XL4. Muut kortit sekoitetaan nostopakaksi, josta jokaiselle pelaajalle jaetaan neljä korttia. Jakajan vasemmalla puolella oleva pelaaja aloittaa pelin ja pelivuoro kiertää myötäpäivään.

Pelin kulku

Pelissä korteista muodostetaan kuutio, joka muodostuu samanväristen korttien tasoista. Kortit pelataan pöydälle siten, että ne sijoittuvat kuution rakenteessa kukin omalle paikalleen. Kuution kokoaminen aloitetaan alanurkista ja jokainen pöytään lisättävä kortti on asetettava pöydässä olevan kortin viereen joko samassa tasossa tai välittömästi yläpuolelle. Mikäli kortin asettamisen tuloksena korteista muodostuu yksi tai useita suoria tai lävistäjiä vaaka- tai pystytasoissa, kortin asettaja palkitaan yhdellä tai usemmalla pisteellä. Pisteiden saaminen edellyttää, että pelaaja itse huomaa tilanteen. Kortin voi asettaa pöydässä olevan kortin päälle, mutta ei koskaan kortin alle. Näin ollen kuutioon voi jäädä tyhjiä paikkoja ja pelaajan käteen kortteja, joita ei voi pelin edetessä enää asettaa pöytään. Jokainen käteen jäävä kortti lasketaan pelin lopussa pelaajalle miinuspisteeksi.

Pelivuoro

Oman vuoronsa aluksi pelaaja ottaa pakasta vähintään yhden kortin. Jos pelaaja on onnistunut edellisellä vuorollaan asettamaan pöytään useita kortteja, hän voi halutessaan ottaa pakasta pakollisen kortin lisäksi niin monta korttia, että hänellä on kädessään viisi korttia. Tämän jälkeen pelaaja voi asettaa kädestään pöytään niin monta korttia kuin pystyy tai haluaa. Pelaajan on lopuksi ilmoitettava pelivuoronsa päättymisestä.

Kortin asettaminen pöytään

Kortin voi laittaa pöytään toisen kortin viereen tai päälle, jos asetettava kortti on kahden ominaisuuden suhteen samanlainen ja yhden ominaisuuden suhteen järjestyksessä seuraava kuin pöydässä oleva kortti. Esimerkiksi alkuasetelmassa sinisen S1 -kortin viereen voi pelata sinisen M1 -kortin tai sinisen S2 -kortin tai päälle vihreän S1 -kortin. Seuraava väri pelataan edellisen päälle niin, että alla olevat kortit jäävät reunastaan näkyviin. Korttia ei saa koskaan pelata toisen kortin alle tai paikkaan, jonka vieressä ja alla sijaitsevat korttipaikat ovat tyhjiä. Kaikki pöydällä olevat kortit huomioidaan pelissä, jolloin esimerkiksi vihreän S1 -kortin viereen voidaan pelata vihreä S2 -kortti, vaikka tämän alle jäisi tyhjä paikka siniselle S2 – kortille. Koska sinistä S2 -korttia ei voi enää pelata pöytään, se jää kortin pakasta nostaneelle pelaajalle käteen.

Pelin tavoite ja pistelasku

Pelin tavoitteena on saattaa valmiiksi korteista muodostuvia rakenteita kuten suoria ja lävistäjiä ja ansaita näin pisteitä.Vaaka- ja pystysuorat tuottavat kukin yhden pisteen. Lävistäjät vaaka- tai pystytasoissa tuottavat kukin kaksi pistettä.

Kuution avaruuslävistäjä eli Zoker tuottaa kaksitoista pistettä. Pisteet saa pelaaja, joka vuorollaan saattaa rakenteen valmiiksi ja ilmoittaa sen muodostumisesta.

Jos pelaaja ei itse huomaa rakenteen muodostumista, voivat muut pelaajat vuoron päätyttyä varastaa pisteet itselleen huutamalla “Piste!” ja osoittamalla huomaamatta jääneen rakenteen. Jos kukaan ei huomaa rakenteen muodostumista välittömästi vuoron päätyttyä, jätetään se kokonaan huomioimatta – jopa Zokerin kohdalla. Ansaitut pisteet merkitään heti pistelaskutaulukkoon.

Pelin päättyminen

Peli voi pääyytyä kolmella eri tavalla. Peli päättyy heti, kun

a) pelipöydälle muodostuu Zoker, jonka muodostuminen huomataan tai

b) joku pelaajista asettaa kädestään kaikki kortit pöytään tai

c) kun pöytään ei voi enää asettaa lisää kortteja.

Pelin päättyessä kukin pelaaja saa yhden miinuspisteen jokaisesta käteen jääneestä kortista. Pelin aikana ansaitut pisteet ja mahdolliset miinuspisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut voittaa pelin.

Peliä voidaan pelata useita kierroksia, jolloin kierrosten loppupistemäärät lasketaan yhteen. Pelaajat voivat sopia etukäteen montako kierrosta pelataan tai että pelaaminen päättyy, kun joku pelaajista saavuttaa tietyn pistemäärän.

Muunnelmia

Kun Kubo on tullut pelinä tutuksi, voi kokeilla korttikuution pelaamista alku-

valmisteluissa kuvatusta poikkeavaan asentoon. Pelipöydän nurkkiin asetetaan esimerkiksi siniset kortit S1 ja S4 sekä punaiset S1 ja S4 tai vaihtoehtoisesti  siniset S4 ja XL4 sekä punaiset S4 ja XL4. Muutoin pelatessa noudatetaan edellä olevia ohjeita.